ZÁKLADY MATEMATIKY

 

Titulní stránka

 

Obsah

 

Úvod

 

1. Číselné obory

 

2. Funkce

 

3. Rovnice a nerovnice

 

4. Komplexní čísla

 

5. Posloupnosti a řady

 

6. Kombinatorika

 

7. Analytická geometrie v rovině

 

Seznam literatury